BmÅrstid

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hele året 11
Høst 3
Høst/vinter 10
Sommer 2
Sommer/høst 8
Sommer/høst/vinter 14
Sommer/vinter 9
Vinter 4
Vår 1
Vår/høst 6
Vår/høst/vinter 15
Vår/sommer 5
Vår/sommer/høst 12
Vår/sommer/vinter 13
Vår/vinter 7
Verdi Navn Beskrivelse
Hele året
Høst
Høst/vinter
Sommer
Sommer/høst
Sommer/høst/vinter
Sommer/vinter
Vinter
Vår
Vår/høst
Vår/høst/vinter
Vår/sommer
Vår/sommer/høst
Vår/sommer/vinter
Vår/vinter
Name Type Description Code value
Whole year <undefined> Whole year
Autumn <undefined> Autumn
Autumn/winter <undefined> Autumn/winter
Summer <undefined> Summer
Summer/autumn <undefined> Summer/autumn
Summer/autumn/winter <undefined> Summer/autumn/winter
Summer/winter <undefined> Summer/winter
Winter <undefined> Winter
Spring <undefined> Spring
Spring/autumn <undefined> Spring/autumn
Spring/autumn/winter <undefined> Spring/autumn/winter
Spring/summer <undefined> Spring/summer
Spring/summer/autumn <undefined> Spring/summer/autumn
Spring/summer/winter <undefined> Spring/summer/winter
Spring/winter <undefined> Spring/winter

Vis BmÅrstid i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1