BerggrunnKlassifikasjon BedrockClassification

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse Merknad: Hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet)
rough classification based on the relative age and movement of the bedrock Note: Whether they have been formed on location or have been moved (overthrust)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke klassifisert 0
Grunnfjell 1
Fensfeltets eokambriske/kambriske dypbergarter 2
Stedegne bergarter, yngre enn grunnfjellet 3
Stedegne og overskjøvne sedimentære bergarter bergarter fra senproterozoisk og kambrosilurisk tid 4
Overskjøvne bergarter 5
Bergarter fra devon- til og med tertiærtiden 6
Løsavsetninger fra kvartærtiden 7
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke klassifisert
Grunnfjell
Fensfeltets eokambriske/kambriske dypbergarter
Stedegne bergarter, yngre enn grunnfjellet
Stedegne og overskjøvne sedimentære bergarter bergarter fra senproterozoisk og kambrosilurisk tid
Overskjøvne bergarter
Bergarter fra devon- til og med tertiærtiden
Løsavsetninger fra kvartærtiden
Name Type Description Code value
Not classified <undefined> Not classified
Precambrian basement <undefined> Precambrian basement
Eocambrian plutonic rocks of the Fen Complex <undefined> Eocambrian plutonic rocks of the Fen Complex
Autochthonous rocks, younger than the bedrock <undefined> Autochthonous rocks, younger than the bedrock
Autochthonous and overthrust sedimentary rock <undefined> Autochthonous and overthrust sedimentary rock from the late Neoproterozoic and the Cambro-Silurian periods Autochthonous and overthrust sedimentary rock
Overthrust rock <undefined> Overthrust rock
Rocks from the Devonian period to and including the Neogene period <undefined> Rocks from the Devonian period to and including the Neogene period
Soil deposits from the quaternary period <undefined> Soil deposits from the quaternary period

Vis BerggrunnKlassifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1