Gravstørrelse

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

størrelse og form på graven

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
kistegravNyForm1997 Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene
kistegravGammelForm Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene
urnegrav gravene skal være minst 2,25 m<sup>2</sup>, men kan ha ulik form Merknad: Omfatter også kistegraver som ikke oppfyller lovens krav til størrelse eller som av praktiske hensyn ikke kan benyttes til kistegravlegging.
urnegravGammelForm graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m<sup>2</sup>
ukjent detaljer og størrelsen på gravene i feltet er ukjent
annen <font color="#0f0f0f">kistegrav som fraviker bestemmelsene i forskriften $12 1. ledd (barnegraver).</font> <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">Merknad: </font><font color="#0f0f0f">Det er åpnet opp for å søke om fravikelse av dimensjonskravene for kistegraver for å kunne anlegge egne felt for barnegraver</font>
Verdi Navn Beskrivelse
kistegravNyForm1997 Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene
kistegravGammelForm Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene
urnegrav gravene skal være minst 2,25 m<sup>2</sup>, men kan ha ulik form Merknad: Omfatter også kistegraver som ikke oppfyller lovens krav til størrelse eller som av praktiske hensyn ikke kan benyttes til kistegravlegging.
urnegravGammelForm graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m<sup>2</sup>
ukjent detaljer og størrelsen på gravene i feltet er ukjent
annen <font color="#0f0f0f">kistegrav som fraviker bestemmelsene i forskriften $12 1. ledd (barnegraver).</font> <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">Merknad: </font><font color="#0f0f0f">Det er åpnet opp for å søke om fravikelse av dimensjonskravene for kistegraver for å kunne anlegge egne felt for barnegraver</font>
Name Type English Description
kistegravNyForm1997
kistegravGammelForm
urnegrav
urnegravGammelForm
ukjent
annen

Vis Gravstørrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1