Riggområdegrense AnchorageAreaBoundary

objekttype

Kystverket Gyldig

Grense for områder som benyttes av større offshore konstruksjoner for utbedring eller andre nødvendige opphold.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener GM_Curve () 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GM_Curve 1..1
Name Type English Description
grense GM_Curve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Riggområdegrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Curve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon RiggområdeISjø avgrensesAvRiggområdegrense Riggområdegrense 0..*