Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk iBygningBygningsmessigAnlegg;objektet befinn seg i ei bygning eller eit bygningsmessig anlegg (som t.d. ras/snøoverbygg);B;;; iLuft;objektet befinn seg over bakkenivå (som på ei bru);L;;; påTerrengBakkenivå;objektet befinn seg på bakken (default);T;;; underTerrenget;objektet befinn seg i under bakkenivå (som i tunell);U;;;