AnnenBergartLinjetype OtherRockTypeLineType

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selv
??marking lines which appear on geological bedrock maps and which have not been individually defined
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uspesifisert 0
Avsetningskontakt 1
Avsetningskontakt mellom lavastrømmer 2
Intrusiv kontakt 3
Innkonformitet (vinkeldiskordans) 4
Ombyttet magnetisk pol Linje som gir ombytting av magnetiske poler 5
Sedimentær 6
Skjæringslinje Skifrighetens eller foliasjonens skjæring med overflaten eller snittplanet 10
Akseplantrase for synform, uspesifisert 20
Akseplantrase for antiform 40
Akseplantrase for antiklinal 60
Akseplantrase for antiklinal, overfoldet 61
Akseplantrase for synklinal 70
Akseplantrase for synklinal, overfoldet 71
Kullfløts 80
Konstruert hjelpelinje Konstruerte linjer som forbinder geologiske grenser i lufta, sjøen eller utenfor et snitt 90
Grense til buffersone 91
Verdi Navn Beskrivelse
Uspesifisert
Avsetningskontakt
Avsetningskontakt mellom lavastrømmer
Intrusiv kontakt
Innkonformitet (vinkeldiskordans)
Ombyttet magnetisk pol Linje som gir ombytting av magnetiske poler
Sedimentær
Skjæringslinje Skifrighetens eller foliasjonens skjæring med overflaten eller snittplanet
Akseplantrase for synform, uspesifisert
Akseplantrase for antiform
Akseplantrase for antiklinal
Akseplantrase for antiklinal, overfoldet
Akseplantrase for synklinal
Akseplantrase for synklinal, overfoldet
Kullfløts
Konstruert hjelpelinje Konstruerte linjer som forbinder geologiske grenser i lufta, sjøen eller utenfor et snitt
Grense til buffersone
Name Type Description Code value
Unspecified <undefined> Unspecified
Depositional contact <undefined> Depositional contact
Depositional contact between lava streams <undefined> Depositional contact between lava streams
Intrusive contact <undefined> Intrusive contact
Unconformity (angular unconformity) <undefined> Unconformity (angular unconformity)
Reversed magnetic pole <undefined> Line that indicate reversing of the magnetic poles Reversed magnetic pole
Sedimentary <undefined> Sedimentary
Intersecting line <undefined> The intersection of or foliation with the surface or plane of a cross-section Intersecting line
Axial trace of synform, unspecified <undefined> Axial trace of synform, unspecified
Axial trace for antiform <undefined> Axial trace for antiform
Axial trace of an anticline <undefined> Axial trace of an anticline
Axial plane of an anticline, recumbent <undefined> Axial plane of an anticline, recumbent
Axial trace of a syncline <undefined> Axial trace of a syncline
Axial trace of a syncline, recumbent <undefined> Axial trace of a syncline, recumbent
Coal seam <undefined> Coal seam
Constructed auxiliary line <undefined> Constructed lines connecting geological boundaries in the air, sea or outside a cross-section Constructed auxiliary line
Buffer zone boundary <undefined> Buffer zone boundary

Vis AnnenBergartLinjetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1