Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Delvis tilgjengelig;Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.).;Delvis tilgjengelig;Poor accessibility;;Poor accessibility Ikke tilgjengelig;Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav;Ikke tilgjengelig;Not accessible;;Not accessible Ikke vurdert;Ikke vurdert;Ikke vurdert;Not assessed;;Not assessed Tilgjengelig;Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet;Tilgjengelig;Accessible;;Accessible