Vegoppmerking

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eier EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
vedtaksnummer Integer 1..1
etableringsår Integer 0..1
datoVedlikeholdGjennomført Integer 0..1
vegoppmerkingElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
EierVegoppmerking 0..1
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
eier EierVegoppmerking
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
vedtaksnummer Integer
etableringsår Integer
datoVedlikeholdGjennomført Integer

Vis Vegoppmerking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EierVegoppmerking 0 ..1
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Vegoppmerking supertype vegoppmerkingElement
arv subtype Langsgaaende supertype Vegoppmerking
arv subtype SymbolerOgTekst supertype Vegoppmerking
arv subtype Tverrgaaende supertype Vegoppmerking
arv subtype FresingForVegoppmerking supertype Vegoppmerking