BmTruethetskategori

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bør overvåkes Bør overvåkes. "Declining, monitor species" - arter i tilbakegang, men som ikke regnes som truet. DM
Direkte truet Direkte truet. "Endangered" - står i fare for å dø ut. E
Hensynskrevende Hensynskrevende. "Declining, care demanding species" - arter i tilbakegang som krever spesielle hensyn og tiltak. DC
Sjelden Sjelden. "Rare" - små bestander, men ikke sårbar. R
Sårbar Sårbar. "Vulnerable" - kan gå over til "Direkte truet" dersom negativ påvirkning fortsetter. V
Utryddet Utryddet. "Extinct" - arten ikke påvist siste 50 år. Ex
Verdi Navn Beskrivelse
Bør overvåkes Bør overvåkes. "Declining, monitor species" - arter i tilbakegang, men som ikke regnes som truet.
Direkte truet Direkte truet. "Endangered" - står i fare for å dø ut.
Hensynskrevende Hensynskrevende. "Declining, care demanding species" - arter i tilbakegang som krever spesielle hensyn og tiltak.
Sjelden Sjelden. "Rare" - små bestander, men ikke sårbar.
Sårbar Sårbar. "Vulnerable" - kan gå over til "Direkte truet" dersom negativ påvirkning fortsetter.
Utryddet Utryddet. "Extinct" - arten ikke påvist siste 50 år.
Name Type Description Code value
Should be monitored <undefined> Should be monitored. "Declining, monitor species" - species in decline, but which are not considered threatened. Should be monitored
Directly endangered <undefined> Directly endangered. "Endangered" - is at risk of becoming extinct. Directly endangered
Requiring consideration <undefined> Requiring consideration. Declining, care-demanding species - species in decline, which require special consideration and measures. Requiring consideration
Rare <undefined> Rare. Rare - small populations, but not vulnerable. Rare
Vulnerable <undefined> Vulnerable. "Vulnerable" - may go on to become "Direct endangered" if negative influence continues. Vulnerable
Extinct <undefined> Extinct. "Extinct" - species has not been ??identified/proven for the past 50 years. Extinct

Vis BmTruethetskategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1