InnsjøkantRegulert LakeEdgeRegulated

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert
Demarkation line for dammed or regulated lake.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis InnsjøkantRegulert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 1..* InnsjøRegulert