Bruksenhetsnummer

datatype

Kartverket Gyldig

identifisering av bruksenhet i bygningen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
etasjeplan Hvilket plan etasjen ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. EtasjeplanKode (kodeliste) 1..1
etasjenummer etasjenummer innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på Integer 1..1
lopenummer løpenummer innenfor etasjen bruksenheten ligger på Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ETASJEPLAN EtasjeplanKode 1..1
ETASJENUMMER Integer 1..1
LOPENUMMER Integer 1..1
Name Type English Description
etasjeplan EtasjeplanKode
etasjenummer Integer
lopenummer Integer

Vis Bruksenhetsnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EtasjeplanKode 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1