EtasjeplanKode

kodeliste

Kartverket Gyldig

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje. Merknad: Beholder initialverdi her, siden denne benyttes inn i bruksenhetsnummeret, som er en del av den offisielle adressen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
IkkeOppgitt Ikke oppgitt. Brukes på unummererte bruksenheter.
Hovedetasje Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen., og der den frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m.. H
Kjelleretasje Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennonsnittsnivå rundt bygningen. K
Loft Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på minst 1,9m. L
Underetasje Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over planert gjennomsnittsnivå. U
Verdi Navn Beskrivelse
IkkeOppgitt Ikke oppgitt. Brukes på unummererte bruksenheter.
Hovedetasje Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen., og der den frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m..
Kjelleretasje Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennonsnittsnivå rundt bygningen.
Loft Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på minst 1,9m.
Underetasje Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over planert gjennomsnittsnivå.
Name Description Code value
IkkeOppgitt
Hovedetasje
Kjelleretasje
Loft
Underetasje

Vis EtasjeplanKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1