SsbArealbrukHovedklasse HOVEDKLASSE

kodeliste

Statistisk sentralbyrå Gyldig

Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Boligbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av boliger (bygningstype 111-159 samt 193 og 199). Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183). Fritidsbebyggelse
Bebygd område for landbruk og fiske Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus, utmarksbebyggelse og fiskeri og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, 171, 172 samt 241, 243, 244, 245, 248 og 249). LandbrukFiske
Næring, offentlig og privat tjenesteyting Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 211, 212 og 219 samt 311-330). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke. NaeringTjeneste
Undervisning og barnehage Objekt der bebyggelsen er dominert av barnehage- og skolebygninger (bygningstype 611-629) UndervisnBhage
Helse- og sosialinstitusjoner Objekt der bebyggelsen er dominert av helsebygninger, bo- og servicesenter og fengselsbygninger (bygningstype 710- 739 samt 151 og 819). HelseSosial
Kultur og religiøse aktiviteter Objekt der bebyggelsen er dominert av museums- og biblioteksbygninger, kulturhus, og bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 641-649 og 661-679). KulturReligion
Transport og telekommunikasjon Lufthavnområder, kai- og havneområder, jernbane, veger og parkeringsområder. I tillegg objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger, terminaler, parkeringshus, veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 411-419 samt 431, 441 og 449). TransportTelek
Teknisk infrastruktur Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg, vannforsyning og energiforsyning (bygningstype 216-229). TeknInfrastr
Beredskapstjenester Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829). Beredskap
Grønne områder Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke. GroenneOmr
Idretts- og sportsområder Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no. IdrettsOmr
Uklassifisert bebyggelse og anlegg Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken. UklassifisertBeb
Verdi Navn Beskrivelse
Boligbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av boliger (bygningstype 111-159 samt 193 og 199).
Fritidsbebyggelse Objekt der bebyggelsen er dominert av hytter, sommerhus, helårsboliger/våningshus som benyttes som fritidsbolig eller naust, båthus og sjøbuer. (bygningstype 161-163, samt 182 og 183).
Bebygd område for landbruk og fiske Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus, utmarksbebyggelse og fiskeri og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, 171, 172 samt 241, 243, 244, 245, 248 og 249).
Næring, offentlig og privat tjenesteyting Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 211, 212 og 219 samt 311-330). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke.
Undervisning og barnehage Objekt der bebyggelsen er dominert av barnehage- og skolebygninger (bygningstype 611-629)
Helse- og sosialinstitusjoner Objekt der bebyggelsen er dominert av helsebygninger, bo- og servicesenter og fengselsbygninger (bygningstype 710- 739 samt 151 og 819).
Kultur og religiøse aktiviteter Objekt der bebyggelsen er dominert av museums- og biblioteksbygninger, kulturhus, og bygg for religiøse aktiviteter (bygningstype 641-649 og 661-679).
Transport og telekommunikasjon Lufthavnområder, kai- og havneområder, jernbane, veger og parkeringsområder. I tillegg objekt der bebyggelsen er dominert av ekspedisjonsbygninger, terminaler, parkeringshus, veg- og trafikktilsynsbygninger (bygningstype 411-419 samt 431, 441 og 449).
Teknisk infrastruktur Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg, vannforsyning og energiforsyning (bygningstype 216-229).
Beredskapstjenester Objekt der bebyggelsen er dominert av beredskapsbygninger (bygningstype 821-829).
Grønne områder Objekt som er avgrenset som parker, lekeplasser og gravplasser i FKB-arealbruk og N50-arealdekke.
Idretts- og sportsområder Objekt der bebyggelsen er dominert av idrettsbygninger (bygningstype 651-659). I tillegg kommer områder som er avgrenset som idretts- og sportsområder i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller basert på idrettsanleggsregisteret.no.
Uklassifisert bebyggelse og anlegg Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), men der det mangler kartgrunnlag som kan hjelpe til å spesifisere bruken.
Name Description Code value
Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Bebygd område for landbruk og fiske
Næring, offentlig og privat tjenesteyting
Undervisning og barnehage
Helse- og sosialinstitusjoner
Kultur og religiøse aktiviteter
Transport og telekommunikasjon
Teknisk infrastruktur
Beredskapstjenester
Grønne områder
Idretts- og sportsområder
Uklassifisert bebyggelse og anlegg

Vis SsbArealbrukHovedklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1