BmViltvekt

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lokal verdi 1
Lokal/regional verdi 2
Nasjonal verdi 5
Regional verdi 3
Regional/nasjonal verdi 4
Verdi Navn Beskrivelse
Lokal verdi
Lokal/regional verdi
Nasjonal verdi
Regional verdi
Regional/nasjonal verdi
Name Type Description Code value
Local value <undefined> Local value
Local/regional value <undefined> Local/regional value
National value <undefined> National value
Regional value <undefined> Regional value
Regional/National value <undefined> Regional/National value

Vis BmViltvekt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1