BmOmrådefunksjon

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Beiteområde 1
Hiområde 3
Leveområde 9
Myte/hårfellingsområde 4
Overnattingsområde 5
Rasteområde 6
Spill/parringsområde 7
Trekkvei 2
Yngleområde/gyteområde 8
Verdi Navn Beskrivelse
Beiteområde
Hiområde
Leveområde
Myte/hårfellingsområde
Overnattingsområde
Rasteområde
Spill/parringsområde
Trekkvei
Yngleområde/gyteområde
Name Type Description Code value
Grazing area <undefined> Grazing area
Hibernation area <undefined> Hibernation area
Biotope <undefined> Biotope
Moulting/shedding area <undefined> Moulting/shedding area
Overnight site <undefined> Overnight site
Stopover site <undefined> Stopover site
Mating/breeding area <undefined> Mating/breeding area
Migration route <undefined> Migration route
Breeding place/spawning ground <undefined> Breeding place/spawning ground

Vis BmOmrådefunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1