Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Karuselldør;Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges.;Karuselldør;;; Skyvedør;Skyvedør;Skyvedør;;; Slagdør inn;Slagdør inn;Slagdør inn;;; Slagdør ut;Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren.;Slagdør ut;;;