Status STATUS

kodeliste

Geovekst Utkast

Havneobjektets tilstand.

Vis Status i NVDB Datakatalog