SkredtypeDetaljert SkredType

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED
what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Steinskred, uspesifisert Steinskred, ikke nærmere bestemt type 110
Steinsprang (< 100 m3) Steinsprang (steinblokker < 100 m3) 111
Lite fjellskred (100 - 10 000 m3) Lite fjellskred (steinblokker 100 - 10 000 m3) 112
Fjellskred (> 10 000 m3) Fjellskred (steinblokker > 10 000 m3) 113
Undervannsskred, uspesifisert Undervannsskred, ikke nærmere bestemt type 120
Snøskred, uspesifisert Snøskred, ikke nærmere bestemt type 130
Vått snøskred Vått snøskred 131
Tørt snøskred Tørt snøskred 132
Sørpeskred Sørpeskred 133
Løssnøskred, uspesifisert Løssnøskred, ikke nærmere bestemt type 134
Vått løssnøskred Vått løssnøskred 135
Tørt løssnøskred Tørt løssnøskred 136
Flakskred, uspesifisert Flakskred, ikke nærmere bestemt type 137
Vått flakskred Vått flakskred 138
Tørt flakskred Tørt flakskred 139
Løsmasseskred, uspesifisert Løsmasseskred, ikke nærmere bestemt type 140
Kvikkleireskred Kvikkleireskred 141
Flomskred Flomskred 142
Leirskred Leirskred 143
Jordskred Jordskred 144
Jordskred, uspesifisert Jordskred, ikke nærmere bestemt type Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 145
Isnedfall, uspesifisert Isnedfall, ikke nærmere bestemt type 150
Skavlfall Skavlfall 151
Utglidning av veg Utglidning av veg 160
Ikke angitt Skredtype ikke angitt 190
Ny, ikke-godkjent skredtype Ny, ikke-godkjent skredtype Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. 199
Verdi Navn Beskrivelse
Steinskred, uspesifisert Steinskred, ikke nærmere bestemt type
Steinsprang (< 100 m3) Steinsprang (steinblokker &lt; 100 m3)
Lite fjellskred (100 - 10 000 m3) Lite fjellskred (steinblokker 100 - 10 000 m3)
Fjellskred (> 10 000 m3) Fjellskred (steinblokker &gt; 10 000 m3)
Undervannsskred, uspesifisert Undervannsskred, ikke nærmere bestemt type
Snøskred, uspesifisert Snøskred, ikke nærmere bestemt type
Vått snøskred Vått snøskred
Tørt snøskred Tørt snøskred
Sørpeskred Sørpeskred
Løssnøskred, uspesifisert Løssnøskred, ikke nærmere bestemt type
Vått løssnøskred Vått løssnøskred
Tørt løssnøskred Tørt løssnøskred
Flakskred, uspesifisert Flakskred, ikke nærmere bestemt type
Vått flakskred Vått flakskred
Tørt flakskred Tørt flakskred
Løsmasseskred, uspesifisert Løsmasseskred, ikke nærmere bestemt type
Kvikkleireskred Kvikkleireskred
Flomskred Flomskred
Leirskred Leirskred
Jordskred Jordskred
Jordskred, uspesifisert Jordskred, ikke nærmere bestemt type Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
Isnedfall, uspesifisert Isnedfall, ikke nærmere bestemt type
Skavlfall Skavlfall
Utglidning av veg Utglidning av veg
Ikke angitt Skredtype ikke angitt
Ny, ikke-godkjent skredtype Ny, ikke-godkjent skredtype Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
Name Description Code value
Steinskred, uspesifisert
Steinsprang (< 100 m3)
Lite fjellskred (100 - 10 000 m3)
Fjellskred (> 10 000 m3)
Undervannsskred, uspesifisert
Snøskred, uspesifisert
Vått snøskred
Tørt snøskred
Sørpeskred
Løssnøskred, uspesifisert
Vått løssnøskred
Tørt løssnøskred
Flakskred, uspesifisert
Vått flakskred
Tørt flakskred
Løsmasseskred, uspesifisert
Kvikkleireskred
Flomskred
Leirskred
Jordskred
Jordskred, uspesifisert
Isnedfall, uspesifisert
Skavlfall
Utglidning av veg
Ikke angitt
Ny, ikke-godkjent skredtype

Vis SkredtypeDetaljert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1