ForurensetGrunnGrense PollutedSoilBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

avgrensning av forurenset grunn
delimitation of polluted soil
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis ForurensetGrunnGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ForurensetGrunn 1..2 avgrensning ForurensetGrunnGrense 0..*