Stroesandkasse

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Innretning laget for lagring av strøsand.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierStroesandkasse (kodeliste) 0..1
type Angir hvilken type strøsandkasse det er tale om. Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligStroesandkassen (kodeliste) 0..1
volum Angir volum av vegobjektet. Real 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
EierStroesandkasse 0..1
Character 0..1
VedlikeholdsansvarligStroesandkassen 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
eier EierStroesandkasse
type Character
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligStroesandkassen
volum Real

Vis Stroesandkasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
EierStroesandkasse 0 ..1
Character 0 ..1
VedlikeholdsansvarligStroesandkassen 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Stroesandkasse supertype GatemoeblerElement