EierStroesandkasse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune 10709
Kommune 8243
Privat 8269
Stat, Nye Veier 18547
Stat, Statens vegvesen 8217
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). 17592
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen
Uavklart

Vis EierStroesandkasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1