VedlikeholdsansvarligStroesandkassen

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune 19981
Kommune 12230
Nye Veier 18796
OPS 18925
Privat 12231
Statens vegvesen 12229
Uavklart 17769
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Nye Veier
OPS
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
Fylkeskommune
Kommune
Nye Veier
OPS
Privat
Statens vegvesen
Uavklart

Vis VedlikeholdsansvarligStroesandkassen i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1