Frihøyde FRIHØYDE

kodeliste

Kartverket Utkast

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.

Vis Frihøyde i NVDB Datakatalog