MilitærtØvelsesområde MilitaryPracticeArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

område benyttet av Forsvaret til øvelser Merknad: Tilsvarer MIPARE i S-57
area used by the armed forces for exercises Note: Corresponds to MIPARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
militærØvelsetype angivelse av hva slags øvelse som kan foregå Merknad: Tilsvarer MIPARE i S-57 MilitærØvelsetype (kodeliste) 0..1
sjørestriksjon begrensninger for ferdsel eller bruk av sjøområde Merknad: Tilsvarer RESTRN i S-57 Sjørestriksjon (kodeliste) 0..1
sjøstatus angivelse av status Merknad: tilsvarer S-57 STATUS Sjøstatus (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
MILITÆRØVELSETYPE MilitærØvelsetype 0..1
SJØ_RESTRIKSJON Sjørestriksjon 2 0..1
SJØ_STATUS Sjøstatus 2 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
militærØvelsetype MilitærØvelsetype categoryOfMilitaryPracticeArea the category of the military practice area. Note: S-57 CATMPA
sjørestriksjon Sjørestriksjon restriction limitations on traffic or use of maritime areas. Note: S-57 RESTRN
sjøstatus Sjøstatus status the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS

Vis MilitærtØvelsesområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
MilitærØvelsetype 0 ..1
Sjørestriksjon 0 ..1
Sjøstatus 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon MilitærtØvelsesområde 1 avgrensning/avgrensning MilitærtØvelsesområdegrense 0..*