MilitærØvelsetype CategoryOfMilitaryPracticeArea MILITÆRØVELSETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

angivelse av hva slags øvelse som kan foregå Merknad: Tilsvarer CATMPA i S-57
the category of the military practice area. Note: S-57 CATMPA
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Torepedo øvingsområde 2
Ubåtled og øvingsområde 3
Generelt øvingsområde 4
Øvingsområde for utlegging av miner 5
Håndvåpen skuddhold 6
Verdi Navn Beskrivelse
2 Torepedo øvingsområde
3 Ubåtled og øvingsområde
4 Generelt øvingsområde
5 Øvingsområde for utlegging av miner
6 Håndvåpen skuddhold
Name Type Description Code value
Torpedo exercise area <undefined> Torpedo exercise area
Submarine exercise area <undefined> Submarine exercise area
General practice range <undefined> General practice range
Mine-laying practice area <undefined> Mine-laying practice area
Small arms firing range <undefined> Small arms firing range

Vis MilitærØvelsetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1