Ledelinje LEDELINJE

kodeliste

Kartverket Utkast

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.

Vis Ledelinje i NVDB Datakatalog