BmKildevurdering

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

vurdering av kildeopplysningene
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke vurdert 0
Sannsynlig 2
Sikker 1
Usikker 3
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke vurdert
Sannsynlig
Sikker
Usikker
Name Type Description Code value
Not assessed <undefined> Not assessed
Probable <undefined> Probable
Certain <undefined> Certain
Uncertain <undefined> Uncertain

Vis BmKildevurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1