Fylkesnummer CountyNumber FYLKESNUMMER

kodeliste

Kartverket Erstattet

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
03 Oslo 03
11 Rogaland 11
15 Møre og Romsdal 15
18 Nordland 18
30 Viken 30
34 Innlandet 34
38 Vestfold og Telemark 38
42 Agder 42
46 Vestland 46
50 Trøndelag 50
54 Troms og Finnmark 54
Verdi Navn Beskrivelse
03 Oslo
11 Rogaland
15 Møre og Romsdal
18 Nordland
30 Viken
34 Innlandet
38 Vestfold og Telemark
42 Agder
46 Vestland
50 Trøndelag
54 Troms og Finnmark
Name Description Code value
03
11
15
18
30
34
38
42
46
50
54

Vis Fylkesnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1