Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk 03;Oslo;03;;; 11;Rogaland;11;;; 15;Møre og Romsdal;15;;; 18;Nordland;18;;; 30;Viken;30;;; 34;Innlandet;34;;; 38;Vestfold og Telemark;38;;; 42;Agder;42;;; 46;Vestland;46;;; 50;Trøndelag;50;;; 54;Troms og Finnmark;54;;;