Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk liteGod;"Antatt nøyaktighet for geometrien er ""lite god"". Dette er objekter med ukjent opprinnelse og skjermdigitaliserte objekter.";0;;; mindreGod;"Antatt nøyaktighet for geometrien er ""mindre god"". Dette er objekter digitalisert fra analoge kart.";1;;; god;"Antatt nøyaktighet for geometrien er ""god"". Dette er objekter hentet fra plan, eller linjegeometri generert fra løfteskjema..";2;;; megetGod;"Antatt nøyaktighet for geometrien er ""meget god"". Dette er objekter hentet fra FKB.";3;;; særsGod;"Antatt nøyaktighet for geometrien er ""særs god"". Dette er objekter basert på innmålte data eller linjeberekninger.";4;;;