NaringsgruppeKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bolig Næringsgruppe for bolig X
Jordbruk, skogbruk og fiske Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske A
Bergverksdrift og utvinning Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning B
Industri Næringsgruppe for industri C
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Næringsgruppe for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningkraft- og vannforsyning D
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet Næringsgruppe for industri E
Bygge- og anleggsvirksomhet Næringsgruppe for bygge- og anleggsvirksomhet F
Varehandel, reparasjon av motorvogner Næringsgruppe for varehandel, reparasjon av motorvogner G
Transport og lagring Næringsgruppe for transport og lagring H
Overnattings- og serveringsvirksomhet Næringsgruppe for overnattings- og serveringsvirksomhet I
Informasjon og kommunikasjon Næringsgruppe for informasjon og kommunikasjon J
Finansierings- og forsikringsvirksomhet Næringsgruppe for finansierings- og forsikringsvirksomhet K
Omsetning og drift av fast eiendom Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom L
Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting M
Forretningsmessig tjenesteyting Næringsgruppe for forretningsmessig tjenesteyting N
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning O
Undervisning Næringsgruppe for undervisning P
Helse- og sosialtjenester Næringsgruppe for helse- og sosialtjenester Q
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Næringsgruppe for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter R
Annen tjenesteyting Næringsgruppe for annen tjenesteyting S
Lønnet arbeid i private husholdninger Næringsgruppe for lønnet arbeid i private husholdninger T
Internasjonale organisasjoner og organer Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer U
Annet som ikke er næring Næringsgruppe for annet som ikke er næring Y
Ikke oppgitt Kode for ikke oppgitt næringsgruppe
Verdi Navn Beskrivelse
Bolig Næringsgruppe for bolig
Jordbruk, skogbruk og fiske Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning
Industri Næringsgruppe for industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Næringsgruppe for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningkraft- og vannforsyning
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet Næringsgruppe for industri
Bygge- og anleggsvirksomhet Næringsgruppe for bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av motorvogner Næringsgruppe for varehandel, reparasjon av motorvogner
Transport og lagring Næringsgruppe for transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet Næringsgruppe for overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon Næringsgruppe for informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet Næringsgruppe for finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting Næringsgruppe for forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Undervisning Næringsgruppe for undervisning
Helse- og sosialtjenester Næringsgruppe for helse- og sosialtjenester
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Næringsgruppe for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Annen tjenesteyting Næringsgruppe for annen tjenesteyting
Lønnet arbeid i private husholdninger Næringsgruppe for lønnet arbeid i private husholdninger
Internasjonale organisasjoner og organer Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer
Annet som ikke er næring Næringsgruppe for annet som ikke er næring
Ikke oppgitt Kode for ikke oppgitt næringsgruppe
Name Description Code value
Bolig
Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Annen tjenesteyting
Lønnet arbeid i private husholdninger
Internasjonale organisasjoner og organer
Annet som ikke er næring
Ikke oppgitt

Vis NaringsgruppeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1