AnbefaltTrafikkretning RecommendedTrafficDirection

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

anbefalt trafikkretning mellom trafikkseparasjonssystemer (Jfr. INT 1, IM26.1)
recommended direction of traffic between traffic separation systems (Cf. INT 1, IM26.1)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
retningsvektor linjestykke med lengde og retning Retningsvektor (datatype) 1..1
- retningsverdi generelt element med angivelse av retning Real 1..1
- retningsenhet enhet for retning Retningsenhet (kodeliste) 1..1
- retningsreferanse referansesystem for retning Retningsreferanse (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
RETNING Retningsvektor 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
retningsvektor Retningsvektor

Vis AnbefaltTrafikkretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Retningsvektor 1 ..1