Stasjonstype GaugingStationType STASJONSTYPE

kodeliste

Bane NOR Gyldig

Definerer om stasjonen signaltekniske stasjoner (stasjoner og kryssingsspor) og ikke-signaltekniske stasjoner (holdeplasser på fri linje).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
signalteknisk stoppested eller strekning med eget signalanlegg for kontroll av trafikk. S
ikke-signalteknisk stoppesteder på fri linje som ikke har eget signalanlegg for kontroll av trafikk (holdeplasser). I
Verdi Navn Beskrivelse
signalteknisk stoppested eller strekning med eget signalanlegg for kontroll av trafikk.
ikke-signalteknisk stoppesteder på fri linje som ikke har eget signalanlegg for kontroll av trafikk (holdeplasser).
Name Type Description Code value
signalteknisk <undefined>
ikke-signalteknisk <undefined>

Vis Stasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1