Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk signalteknisk;stoppested eller strekning med eget signalanlegg for kontroll av trafikk.;S;;; ikke-signalteknisk;stoppesteder på fri linje som ikke har eget signalanlegg for kontroll av trafikk (holdeplasser).;I;;;