Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Asfaltert vei;Delt bane for fotgjengere, syklister og muligens også bilister. Kategorien brukes også dersom veien har betongoverflate eller andre stein som former en fast og jevn overflate.;Asfaltert vei;;; Gangbane;Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker.;Gangbane;;; Gangvei og sykkelvei;Kombinasjon av gang- og sykkelvei;Gangvei og sykkelvei;;; Grusvei;Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd. ;Grusvei;;; Skiløype;Preparert traseer for skigåing.;Skiløype;;; Sti;I motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.;Sti;;; Traktorvei;"Opparbeidede skogsveier som ikke kan brukes av biler, men kun traktorer, land- og skogsbrukskjøretøy og andre ATV kjøretøy. Som regel ""Ikke tilgjengelig"" for rullestolbrukere og synshemmede.";Traktorvei;;; Ukjent;;Ukjent;;;