Posisjonskvalitet PositionQuality KVALITET

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
description of the quality of the localization
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MÅLEMETODE Målemetode 2 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode measuringMethod method for measuring in ground outline (x,y), and height (z) when the method is the same as when measuring in ground outline
nøyaktighet Integer accuracy the point standard deviation in ground outline for points as well as lateral deviation of lines Note: Stated in cm
synbarhet Synbarhet visibility how good the visibility of the mapped detail was during mapping

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1
Synbarhet 0 ..1