OverflateSkilt OVERFLATESKILT

kodeliste

Kartverket Utkast

Angis om overflaten av skilt eller infotavler er blank og reflekterende eller matt og godt å lese uavhengig av solforhold.

Vis OverflateSkilt i NVDB Datakatalog