VA_Hydrant

objekttype

Geovekst Gyldig

tilkoplingspunkt for håndtering av og bekjempelse av brann/ulykker
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse den høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten ( Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til. LedningHøydereferanse (kodeliste) 1..1
VA_Kopling
Kopling
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
LedningHøydereferanse 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
høydereferanse LedningHøydereferanse

Vis VA_Hydrant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LedningHøydereferanse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VA_Hydrant supertype VA_Kopling