LedningHøydereferanse LEDN_HØYDEREFERANSE

kodeliste

Geovekst Gyldig

den høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten ( Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til. Merknad: På VA-ledning er det kun to som er aktuelle: - Topp: ledning overkant, brukes på vannledning - BunnInnvendig: brukes på avløpsledning
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ToppUtvendig høydereferansen er til toppen av komponenten ToppUtvendig
Fot naturlig å bruke for eksempel på master/mastefundamenter Fot
Ukjent brukes der det ikke er kjent hva som er benyttet som høydereferanse Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
ToppUtvendig høydereferansen er til toppen av komponenten
Fot naturlig å bruke for eksempel på master/mastefundamenter
Ukjent brukes der det ikke er kjent hva som er benyttet som høydereferanse
Name Type Description Code value
ToppUtvendig <undefined>
Fot <undefined>
Ukjent <undefined>

Vis LedningHøydereferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1