BerggrunnBeskrivelse BedrockDescription

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

observasjonspunkt i terrenget hvor det er gitt en tekstlig beskrivelse av berggrunnsgeologien
observation point in the field where a free text description of the bedrock geology has been given
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis BerggrunnBeskrivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1