Rampe Identification RAMPE

datatype

Kartverket Gyldig

Undermeny for ramper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rampe Angis om det finnes rampe JaNeiRampe (kodeliste) 0..1
- Ja <undefined> 1..1
- Nei <undefined> 1..1
rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
rampeLengde Angis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Utforming av håndlist Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- Høyre side Plassering av håndlist sett mot inngang <undefined> 1..1
- Venstre side Plassering av håndlist sett mot inngang <undefined> 1..1
- Begge sider Begge sider <undefined> 1..1
- Mangler Mangler <undefined> 1..1
håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeTilgjengelig Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
- Tilgjengelig Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet <undefined> 1..1
- Delvis tilgjengelig Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.). <undefined> 1..1
- Ikke tilgjengelig Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav <undefined> 1..1
- Ikke vurdert Ikke vurdert <undefined> 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RAMPEFINNES JaNeiRampe 0..1
RAMPEBREDDE Integer 5 0..1
RAMPETERSKEL Real 5 0..1
RAMPESTIGNING Real 5 0..1
RAMPELENGDE Integer 5 0..1
HÅNDLIST Håndlistplassering 0..1
HÅNDLISTHØYDEØVRE Integer 5 0..1
HÅNDLISTHØYDENEDRE Integer 5 0..1
RAMPETILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
Name Type English Description
rampe JaNeiRampe
rampeBredde Integer
rampeTerskel Real
rampeStigning Real
rampeLengde Integer
håndlist Håndlistplassering
håndlistHøydeØvre Integer
håndlistHøydeNedre Integer
rampeTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering

Vis Rampe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNeiRampe 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1