BmNaturtypeMarin

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 19 (I og X)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Andre viktige forkomster I15
Bløtbunnsområder i strandsonen I08
Fjorder med naturlig lavt okygeninnhold I03
Israndavsetninger I07
Korallforekomster I09
Litoralbasseng I06
Løstliggende kalkalgeforekomster (mergl) I10
Poller I05
Skjellsand I12
Spesielt dype fjordområder I04
Sterke tidevannstrømmer I02
Større kamskjellforekomster I14
Større tareskogforekomster I01
Østersforekomster I13
Ålegrassamfunn I11
Verdi Navn Beskrivelse
Andre viktige forkomster
Bløtbunnsområder i strandsonen
Fjorder med naturlig lavt okygeninnhold
Israndavsetninger
Korallforekomster
Litoralbasseng
Løstliggende kalkalgeforekomster (mergl)
Poller
Skjellsand
Spesielt dype fjordområder
Sterke tidevannstrømmer
Større kamskjellforekomster
Større tareskogforekomster
Østersforekomster
Ålegrassamfunn
Name Type Description Code value
Other important populations <undefined> Other important populations
Soft bottom areas in the beach zone <undefined> Soft bottom areas in the beach zone
Fjorder med naturlig lavt okygeninnhold <undefined>
Ice-marginal deposits <undefined> Ice-marginal deposits
Coral ??deposits <undefined> Coral ??deposits
Litoralbasseng <undefined>
Loosely bedded calcareous algae deposits (marl) <undefined> Loosely bedded calcareous algae deposits (marl)
Round fjord with narrow inlet <undefined> Round fjord with narrow inlet
Shell sand <undefined> Shell sand
Spesielt dype fjordområder <undefined>
Strong tidal currents <undefined> Strong tidal currents
Major scallop populations <undefined> Major scallop populations
Large kelp forest areas <undefined> Large kelp forest areas
Oyster populations <undefined> Oyster populations
Eelgrass community <undefined> Eelgrass community

Vis BmNaturtypeMarin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1