Skjær Rock

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal
generalised point object for small islands or land area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
Landareal
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Punkt Punkt 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Skjær i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Skjær supertype Landareal