Landareal LandArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

området på "land"-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57
the area on the "land" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Landareal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Landareal 1 landarealavgrensning AvgrensningLandSjø 0..*
arv subtype Skjær supertype Landareal