LoslighetGrad DegreeOfSolubility

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

bergartens evne til å la seg løse kjemisk Merknad: Gir også uttrykk for berggrunnens bufferkapasitet.
the ability of the rock to dissolve chemically Note: Also expresses buffer capacity of the the bedrock
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tungt løselig 1
Middels løselig 2
Lett løselig 3
Verdi Navn Beskrivelse
Tungt løselig
Middels løselig
Lett løselig
Name Type Description Code value
Of low solubility <undefined> Of low solubility
Of medium solubility <undefined> Of medium solubility
Highly soluble <undefined> Highly soluble

Vis LoslighetGrad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1