Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Kartverket Gyldig

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstmetode Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Datafangstmetode 3 1..1
Name Type English Description
datafangstmetode Datafangstmetode

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Datafangstmetode 1 ..1