HovedBergKode MainRockCode

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grovinndeling av berggrunnen i Norge Merknad: Beregnet hovedsakelig på større regionale datasett (landsdekkende og fylkesdekkende) i mindre målestokker. Kilde fra trykt kartserie - Berggrunn N250.
rough classification of the bedrock in Norway
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Løsmasser 1
Sandstein 2
Konglomerat, sedimentær breksje 3
Breksje 4
Mylonitt, fyllonitt 5
Sedimentære bergarter (uspesifisert) 7
Skifer, sandstein, kalkstein 8
Sandstein, skifer 9
Kalkstein, skifer, mergelstein 10
Kalkstein, dolomitt 11
Granitt, granodioritt 21
Dioritt, monzodiorit 22
Syenitt, kvartssyenitt 23
Monzonitt, kvartsmonzonitt 24
Mangerittsyenitt 25
Ryolitt, ryodacitt, dacitt 26
Rombeporfyr 27
Metabasalt 28
Vulkanske bergarter (uspesifisert) 29
Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt 30
Gabbro, amfibolitt 35
Keratofyr 37
Kvartsdioritt, tonalitt, trondhjemitt 38
Olivinstein 40
Eklogitt 41
Anortositt 45
Charnockittiske til anortosittiske dypba, stedvis omdannet 46
Amfibolitt og glimmerskifer 50
Grønnstein, amfibolitt 55
Metasandstein, skifer 60
Kvartsitt 61
Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt 62
Fyllitt, glimmerskifer 65
Kalkglimmerskifer, kalksilikatgneis 66
Marmor 70
Dolomitt 71
Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt 82
Øyegneis, granitt, foliert granitt 85
Båndgneis (Amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis) stedvis migmatisk 87
Verdi Navn Beskrivelse
Løsmasser
Sandstein
Konglomerat, sedimentær breksje
Breksje
Mylonitt, fyllonitt
Sedimentære bergarter (uspesifisert)
Skifer, sandstein, kalkstein
Sandstein, skifer
Kalkstein, skifer, mergelstein
Kalkstein, dolomitt
Granitt, granodioritt
Dioritt, monzodiorit
Syenitt, kvartssyenitt
Monzonitt, kvartsmonzonitt
Mangerittsyenitt
Ryolitt, ryodacitt, dacitt
Rombeporfyr
Metabasalt
Vulkanske bergarter (uspesifisert)
Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt
Gabbro, amfibolitt
Keratofyr
Kvartsdioritt, tonalitt, trondhjemitt
Olivinstein
Eklogitt
Anortositt
Charnockittiske til anortosittiske dypba, stedvis omdannet
Amfibolitt og glimmerskifer
Grønnstein, amfibolitt
Metasandstein, skifer
Kvartsitt
Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt
Fyllitt, glimmerskifer
Kalkglimmerskifer, kalksilikatgneis
Marmor
Dolomitt
Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt
Øyegneis, granitt, foliert granitt
Båndgneis (Amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis) stedvis migmatisk
Name Type Description Code value
Soil / Uncompacted material <undefined> Soil / Uncompacted material
Sandstone <undefined> Sandstone
Conglomerate, sedimentary breccia <undefined> Conglomerate, sedimentary breccia
Breccia <undefined> Breccia
Mylonite, phyllonite <undefined> Mylonite, phyllonite
Sedimentary rock (unspecified) <undefined> Sedimentary rock (unspecified)
Slate, sandstone, limestone <undefined> Slate, sandstone, limestone
Sandstone, slate <undefined> Sandstone, slate
Limestone, slate, marlstone <undefined> Limestone, slate, marlstone
Limestone, dolomite <undefined> Limestone, dolomite
Granite, granodiorite <undefined> Granite, granodiorite
Diorite, monzodiorite <undefined> Diorite, monzodiorite
Syenite, quartz syenite <undefined> Syenite, quartz syenite
Monzonite, quartz monzonite <undefined> Monzonite, quartz monzonite
Mangerite syenite <undefined> Mangerite syenite
Rhyolite, rhyodacite, dacite <undefined> Rhyolite, rhyodacite, dacite
Rhombus porphyry <undefined> Rhombus porphyry
Metabasalt <undefined> Metabasalt
Volcanic rocks (unspecified) <undefined> Volcanic rocks (unspecified)
Mangerite to gabbro, gneiss and amphibolite <undefined> Mangerite to gabbro, gneiss and amphibolite
Gabbro, amphibolite <undefined> Gabbro, amphibolite
Keratophyre <undefined> Keratophyre
Quartz-diorite, tonalite, trondhjemite <undefined> Quartz-diorite, tonalite, trondhjemite
Olivine rock (Dunite) <undefined> Olivine rock (Dunite)
Eclogite <undefined> Eclogite
Anorthosite <undefined> Anorthosite
Charnockite to anorthosite plutonic rocks, locally Metamorphosed <undefined> Charnockite to anorthosite plutonic rocks, locally Metamorphosed
Amphibolite and mica schist <undefined> Amphibolite and mica schist
Greenstone, amphibolite <undefined> Greenstone, amphibolite
Metasandstone, slate <undefined> Metasandstone, slate
Quartzite <undefined> Quartzite
Mica gneiss, mica schist, metasandstone, amphibolite <undefined> Mica gneiss, mica schist, metasandstone, amphibolite
Phyllite, mica schist <undefined> Phyllite, mica schist
Calcareous mica schist, calc silicate gneiss <undefined> Calcareous mica schist, calc silicate gneiss
Marble <undefined> Marble
Dolomite <undefined> Dolomite
Dioric to granice gneiss, migmatite <undefined> Dioric to granice gneiss, migmatite
Augen gneiss, granite, foliated granite <undefined> Augen gneiss, granite, foliated granite
Banded gneiss (amph., hbl.gneiss, mic. gneiss), locally migm. <undefined> Banded gneiss (amphibolite, hornblende gneiss, mica gneiss locally migmatitic) Banded gneiss (amph., hbl.gneiss, mic. gneiss), locally migm.

Vis HovedBergKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1