Siidatype SIIDATYPE

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Inndeling av type Siida i tre klasser etter årstid
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sommersiida Default 1
Vintersiida Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av ledninger på lukket grøft) 2
Helårssiida Middels synlig i flybilde/modell 3
Verdi Navn Beskrivelse
Sommersiida Default
Vintersiida Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av ledninger på lukket grøft)
Helårssiida Middels synlig i flybilde/modell
Name Type Description Code value
Sommersiida <undefined>
Vintersiida <undefined>
Helårssiida <undefined>

Vis Siidatype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1