Årstidsbruk Ownership ÅRSTIDSBRUK

kodeliste

Kartverket Utkast

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.

Vis Årstidsbruk i NVDB Datakatalog