Tørrfallsgrense ZeroMeterContour

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grense for tørrfallsområde, kurve med dybdeverdi 0.5 m under K0, sjøkartets nullnivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 med standard dybdeverdi på 0,5
boundary for intertidal area, curve with depth value of 0.5 m below K0, the zero level of the nautical chart Note: Corresponds to DEPCNT in S-57 -57 with standard depth value of 0.5 (m)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
dybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Dybde (datatype) 1..1
Dybdekurve
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
dybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Dybde (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
DYBDE Dybde (datatype) 8 1..1
Kurve Kurve 1..1
DYBDE Dybde 8 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
dybde Dybde (datatype) depth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
dybde Dybde depth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?

Vis Tørrfallsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Dybde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon MudretOmråde 0..1 tørrfallAvgrensning Tørrfallsgrense 0..*
assosiasjon Tørrfall 1 avgrensning Tørrfallsgrense 1..*
assosiasjon Dybdeareal 0..1 tørrfallavgrensning Tørrfallsgrense 0..*
arv subtype Tørrfallsgrense supertype Dybdekurve